Вибіркові компоненти (дисципліни) СВО “Бакалавр”

АНОТАЦІЇ ВИБІРКОВИХ КОМПОНЕНТІВ (ДИСЦИПЛІН)

Освітньо-професійної  програми «ОБЛІК І АУДИТ»

Спеціальність  071 «Облік і оподаткування», СВО «Бакалавр»

 

Адміністрування податків

АРМ бухгалтера

Бухгалтерський облік (спец. 051)

Електронний документообіг

Комп’ютерний аудит

 Оподаткування підприємницької діяльності (спец. 076)

Особливості обліку в окремих галузях економіки

* Основи діджиталізації обліку, аналізу та контролю в цифровій економіці

Основи права та університетська освіта

Судово-бухгалтерська експертиза

 Фінансове право