ОПП “Діджитал-облік і контроль” СВО “Магістр”

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА

«Діджитал-облік і контроль»

СВО «Магістр» спеціальність 071 «Облік і оподаткування»

 

Орієнтація освітньої програми: Програма «Діджитал-облік і контроль» СВО «Магістр» має прикладний характер, орієнтована на підготовку фахівців з обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування, здатних працювати за умов електронного бізнесу, враховуючи роботу у режимі віддаленого доступу незалежно від фактичного місця перебування.

Основний фокус освітньої програми: Підготовка конкурентоспроможних фахівців з обліку, аналізу, контролю, аудиту та оподаткування, з акцентом на поглибленому опануванні новітніх фахових компетентностей, пов’язаних із застосовуванням діджитал-технологій за умов поширення електронного бізнесу підприємств (організацій, установ) різних сфер діяльності,  діджиталізацією  обліково-аналітичного забезпечення:

  1.  управління бізнес-процесами в умовах цифрової економіки;
  2.  фінансової аналітики та контролю бізнесу суб’єктів господарювання;
  3.  організації та обліково-аналітичного обслуговування власного електронного бізнесу.

 

klipartz.comСтандарт вищої освіти України другий (магістерський) рівень

klipartz.comОсвітньо-професійна програма СВО “Магістр” 2023 р.

klipartz.com Рецензія Бордіян Г.Ф.

klipartz.comРецензія Дворнікова А.П.

klipartz.comРецензія Дрозд Є.Г

klipartz.comРецензія Дубініна М.

klipartz.comРецензія Котик Л.О.

klipartz.comНавчальний план денна форма навчання 2023-24 н.р.

klipartz.comНавчальний план заочна форма навчання 2023-24 н.р.

klipartz.comНавчальний план 2022-23 н.р.