Опитування здобувачів

Опитування

Анкета щодо форм контрольних заходів та критеріїв оцінювання

Анкета здобувачів щодо задоволенності методами і формами навчання

Анкета здобувачів щодо особливостей навчання

Анкета здобувачів щодо оцінки змісту освітньої програми

анкета

Звіт опитування щодо форм контрольних заходів та критеріїв оцінювання

Звіт опитування здобувачів щодо задоволенності методами і формами навчання

Звіт опитування здобуващів щодо особливостей навчання

Звіт опитування здобувачів щодо оцінки змісту освітньої програми