ОПП “Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок” СВО “Бакалавр”

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА

«Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок»

СВО «Бакалавр» спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок»

Орієнтація освітньої програми: Освітня програма «Фінанси, банківська справа,  страхування та фондовий ринок» має прикладний (або академічний) характер, орієнтована на підготовку фахівців з фінансів, банківської справи, страхування та фондового ринку в умовах цифровізації фінансово-економічної сфери.

Основний фокус освітньої програми: Підготовка конкурентоспроможних фахівців з фінансів, банківської справи, страхування та фондового ринку, з акцентом на поглибленому опануванні новітніх фахових компетентностей, пов’язаних із діяльністю й контролінгом фінансових операцій фондового ринку та застосовуванням цифрових технологій та інформаційних систем в умовах цифровізації економіки.

PDF Стандарт вищої освіти України

PDF Рецензії

 

  • Стандарт вищої освіти України
  • ОП Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок СВО Бакалавр 2023
  • Рецензії 2023
  • Навчальний план 2023-2024 н.р., д.ф.н.
  • Навчальний план 2023-2024, з.ф.н.
  • Обов’язкові компоненти ОП
  • Каталог вибіркових дисциплін 2023-2024 н.р.