Академічна доброчесність

АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ

– це сукупність етичних принципів та визначених законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та провадження наукової (творчої) діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання та/або наукових (творчих) досягнень

(Закон України «Про освіту», Редакція від 02.10.2021 року, стаття.42)

АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ ПЕРЕДБАЧАЄ ДОТРИМАННЯ:

фото 1педагогічними, науково-педагогічними та науковими працівниками

рис_2здобувачами освіти (студентами)

klipartz.com посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, тверджень, відомостей;

klipartz.com дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права;

klipartz.com надання достовірної інформації про методики і результати досліджень, джерела використаної інформації та власну педагогічну (науково-педагогічну, творчу) діяльність;

klipartz.com контроль за дотриманням академічної доброчесності здобувачами освіти;

klipartz.com об’єктивне оцінювання результатів навчання

klipartz.com самостійне виконання навчальних завдань, завдань поточного та підсумкового контролю результатів навчання;

klipartz.com посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, тверджень, відомостей;

klipartz.com дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права;

klipartz.com надання достовірної інформації про результати власної навчальної (наукової, творчої) діяльності, використані методики досліджень і джерела інформації

Кодекс академічної доброчесності Одеського національного технологічного університету

Актуально про  доброчесність

Декларація про академічну доброчесність здобувача вищої освіти

Декларація про академічну доброчесність науково-педагогічного, наукового, педагогічного працівника