Вітальне слово завідувача

Шановні абітурієнти, студенти, співробітники і колеги!

Ткачук Г.О.Перш за все дозвольте коротко презентувати Вам кафедру Цифрових технологій фінансових операцій. Кафедра має стати інноваційним підрозділом в межах факультету Економіки, бізнесу і контролю Одеського національного технологічного університету (ОНТУ) з підготовки облікових фахівців у відповідності до конкурентних вимог сучасного ринку праці, стандартів професійної освіти бухгалтерів та міжнародних фахових сертифікаційних програм в умовах глобалізації, євроінтеграції та домінування Digital-технологій у розвитку бухгалтерського обліку, оподаткування та контролю.
Основними конкурентними перевагами навчання за програмою Digital-технологій є підготовка висококваліфікованих та конкурентоспроможних фахівців з обліку та оподаткування, які поглиблено володіють фундаментальними знаннями й професійними компетентностями в галузі цифрової економіки, що дозволяє набути новітніх фахових компетентностей, пов’язаних з digital-обліком; бізнес-консалтингом; аналітичною оцінкою бізнес-процесів, ринковою аналітикою; обробкою та візуалізацію великих масивів даних; веденням електронного бізнесу, закономірностями інформаційного права й основ кібербезпеки.
Перевагами випускників програми Digital-технологій є володіння глибокими знаннями про природу та динаміку економічних процесів і явищ, інноваційні технології в умовах цифрової економіки, єдиний цифровий ринок на основі єдиного цифрового інформаційного простору, здатність до використання інструментарію роботи із соціальними мережами, цифрового етикету, оптимізації процесів, інтелектуального аналізу даних, навички у створенні різноманітних інформаційних ресурсів і сервісів, розміщення і підтримки їх в глобальній комп’ютерній мережі Інтернет.
Висока професійність викладацького складу кафедри цифрових технологій фінансових операцій є гарантом підготовки фахівців нової генерації, вільних у своєму світогляді від догм, які добре розуміються на особливостях теперішнього і майбутнього економічного розвитку країни, мають лідерські та високі моральні якості, є конкурентоспроможними на ринку праці, ефективно здійснюють взаємодію в професійному, корпоративному та суспільному середовищі, таких, що володіють соціальною мобільністю і мають стійкий попит у роботодавців.
Випускники кафедри зможуть працювати на підприємствах, установах, банках, страхових компаніях, фондових ринках, в органах державного та місцевого самоврядування, аудиторських та консалтингових фірмах, підприємствах державного сектору, на підприємствах малого та середнього бізнесу як фахівці з обліку, аудиту, економічного аналізу, бізнес-аналітики, консультанти з обліку та аналізу даних, розробники професійнихWEB-сайтів та спеціалізовані IT- фахівці.
Згідно класифікатору професій ДК 003:2010 випускники кафедри зможуть обіймати посади:
2131.2  Діджитал аналітик, Web-аналітик
2411.2  Аудитор
2441.2, 2411.2 Фахівець з оподаткування
2433  І нформаційний аналітик
3411  Фахівець з фінансово-економічної безпеки
3114  Модератор платформ взаємодії з клієнтами
3433  Бухгалтери та касири-експерти
3436  Помічники керівників
3439  Інші технічні фахівці в галузі управління
3442  Інспектори податкової служби
3471  Інфостиліст
412    Службовці зайняті з цифровими даними
4121, 2419.3  Мережевий бухгалтер
4121   Мережевий консультант з обліку і аудиту
4121, 4211 Внутрішній аудитор
4122 Статистики-обліковці та службовці, що займаються фінансовими операціями
4131  Віртуальний бухгалтер
Комплекс практичної підготовки полягає у проходженні навчальної практики із застосуванням прикладних програм (у тому числі діджитал-технологій), міждисциплінарного тренінгу та різнопланових видів практики у відділах бухгалтерії суб’єктів ринку, аудиторських фірмах, банківських установах, консалтингових фірмах, ІТ-компаніях із розробки спеціалізованого програмного забезпечення.
Сподіваюсь, що за допомогою сайту кафедри цифрових технологій фінансових операцій Ви знайдете відповіді та підтвердження узагальнюючого висновку, що навчання за спеціальністю «Облік і оподаткування» із застосуванням діджитал-технологій на кафедрі ЦТФО в Одеському національному технологічному університеті – це універсальна платформа, яка формує сучасну «західну» інноваційну екосистему навчання серед талановитих студентів і неординарних високопрофесійних, творчих викладачів. Це місце, де навчають вчитися та формують аналітичний тип економічного мислення. Перевагою цієї спеціальності в ОНТУ є широкий спектр її практичного застосування та створення інтелектуального потенціалу для швидкого опанування інших спеціалізацій. У сьогоднішньому динамічному диверсифікованому світі це реально стає вирішальним для успішної кар’єри.

Галина ТКАЧУК, доктор економічних наук, професор, завідувачка кафедри Цифрових технологій фінансових операцій