Обов’язкові компоненти (дисципліни) СВО “Бакалавр”

АНОТАЦІЇ ОБОВ’ЯЗКОВИХ КОМПОНЕНТІВ (ДИСЦИПЛІН)

Освітньо-професійна програма «ОБЛІК І АУДИТ»

СВО «БАКАЛАВР»

 

Бухгалтерський облік (спец. 241)

  • Силабус
  • Робоча програма

Внутрішньогосподарський контроль

Звітність підприємств

Інформаційні системи і технології в обліку та аудиті

Облік і звітність в оподаткуванні

Облік і аудит (спец. 076)

Облік і аудит (спец. 242)

Облік і аудит в сфері публічного управління (спец. 281)

Облік у бюджетних установах

 * Оподаткування підприємницької діяльності

  • Силабус
  • Робоча програма

 Фінансовий облік 1

Фінансовий облік 2