Наукові студентські гуртки

Наукові студентські гуртки – добровільна організація викладачів та студентів, створена для розвитку професійних компетентностей та особистісних навичок здобувачів вищої освіти, необхідних для опанування майбутньої професії, й підтримки наукової активності студентів, яка діє на підставі «Положення про студентські наукові гуртки».

Студенти спеціальності 071 «Облік і оподаткування» приймають активну участь у роботі наукових гуртків кафедри цифрових технологій фінансових операцій:

 Синяя галочкаnoroot

Науковий студентський гурток

«Смарт-бухгалтер»

Науковий керівник: Маркова Т.Д.,

к.е.н., доцент кафедри ЦТФО

18 вересня 2021 року на кафедрі ЦТФО розпочалася робота Наукового студентського гуртка «Смарт-бухгалтер». Метою роботи студентського гуртка є засвоєння здобувачами освіти фахових компетентностей спеціальності «Облік і оподаткування» за умов застосування інноваційних технологій, дослідження проблемних питань обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування.

Робота гуртка проводитиметься відповідно до затвердженого плану в режимі «он-лайн».

Презентація роботи гуртка

План роботи гуртка 2023-2024 н.р.

План роботи гуртка 2022-2023 н.р.

Звіт роботи гуртка 2022-2023 н.р.

План роботи гуртка 2021-2022 н.р.

ЗВІТ про діяльність наукового гуртка «Смарт-бухгалтер» за 2022-2023 н.р.

 

 

 Синяя галочкаSoft skiils

Науковий студентський гурток

«Soft skills professional»

Науковий керівник: Ткачук Г.О.,

д.е.н., професор кафедри ЦТФО

22 вересня 2021 року розпочалася робота Наукового студентського гуртка «Soft skills professional». Метою роботи студентського гуртка є вивчення та засвоєння здобувачами освіти навичок, які допомагають спеціалістам в різних галузях діяльності   знаходити оптимальні рішення в широкому спектрі завдань, які не описані в посадових інструкціях. До Soft skills  відносяться: навички з комунікацій, робота в команді, управління часом (тайм-менеджмент), вміння вирішувати складні питання, презентація результатів діяльності, лідерство, особистісний розвиток, самомотивація і т. і. Soft skills – це навички, які не прив’язані до конкретної професії, але  допомагають виконувати свої професійні обов’язки та є важливими для кар’єри.

Робота гуртка проводитиметься відповідно до затвердженого плану в режимі «он-лайн».

Презентація роботи гуртка

План роботи гуртка на 2023-2024 н.р.

Звіт роботи гуртка 2022-2023 н.р.

План роботи гуртка на 2021-2022 н.р.

Фотозвіт

 

Синяя галочкаБФГ 1

   Науковий студентський гурток

   «Банкінг та фінансова грамотність»

   Наукові керівники:

   Євтушевська О.О., к.е.н., доцент кафедри ЦТФО;

   Шошина М.С., асистент кафедри ЦТФО

22 вересня 2022 року розпочалась робота Наукового студентського гуртка «Банкінг та фінансова грамотність» добровільна організація викладачів та студентів, яка функціонує на базі кафедри цифрових технологій фінансових операцій факультету економіки, бізнесу і контролю Одеського національного технологічного університету.

Фінансова грамотність містить у собі набір знань, навичок та розуміння фінансових питань, які допомагають людині приймати обґрунтовані, ефективні та відповідальні фінансові рішення.

Метою роботи студентського гуртка є розуміння основних фінансових понять, навички аналізу фінансової інформації, визначення фінансових ризиків та можливостей, формування навичок прийняття рішень про доходи, витрати та заощадження, ознайомлення з фінансовими інструментами та можливостями їх використання, навички планування власного бюджету, вивчення теоретичних аспектів банкінгу в смартфоні.

Навички, для формування яких функціонує гурток:

  • управління рахунками (виписки, перекази тощо),
  • відкриття депозитів, здійснення валютних операцій,
  • здійснення платіжних операцій (перекази коштів, оплата рахунків за товари, комунальні платежі тощо),
  • обмін фінансовими документами

Форми роботи студентського гуртка:

БФГ 2

 

  • Презентаційні лекції;
  • Дискусійні засідання;
  • Тренінги з практичного використання банкінгу.

 

Робота гуртка проводитиметься відповідно до затвердженого плану в режимі «он-лайн».

ЗАПРОШУЄМО ПРИЄДНАТИСЬ ДО НАС.   Буде цікаво!!!

План роботи гуртка на 2023-2024 н.р.

План роботи гуртка на 2022-2023 н.р.

Звіт роботи гуртка 2022-2023 н.р.