Захист кваліфікаційних робіт бакалаврів та магістрів зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування»

Відбувся захист кваліфікаційних робіт бакалаврів та магістрів зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування»

На кафедрі цифрових технологій фінансових операцій факультету Економіки, бізнесу і контролю, Навчально-наукового інституту прикладної економіки і менеджменту ім. Г.Е. Вейнштейна ОНТУ протягом 20-21 червня 2024 року відбувся захист кваліфікаційних робіт здобувачів СВО «Магістр» зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування» ОП «Діджитал-облік і контроль» та СВО «Бакалавр» зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування» ОП «Облік і аудит». До захисту кваліфікаційних робіт було допущено 21 здобувачів, які успішно виконали навчальний план.
Усі представлені на розгляд екзаменаційної комісії кваліфікаційні роботи виконано за даними конкретних організацій та підприємств. У кваліфікаційних роботах використані сучасні методи досліджень та економічних розрахунків, наведені реальні, достовірні дані, які повністю відображають усі аспекти діяльності об’єктів дослідження, сформовані самостійні і оригінальні висновки та пропозиції, що є результатом кропіткої роботи здобувачів СВО «Бакалавр», «Магістр» та їх наукових керівників. Усі кваліфікаційні роботи представлені до захисту апробовані на студентських науково-практичних конференціях.
Під час захисту доповіді здобувачів СВО «Бакалавр» та «Магістр» супроводжувались використанням мультимедійного обладнання, що надавало матеріалам досліджень наочності та дозволяло оцінити рівень підготовки кожної кваліфікаційної роботи. Випускники давали ґрунтовні відповіді на питання членів екзаменаційної комісії.
Результати роботи ЕК показали, що професорсько-викладацький склад кафедри цифрових технологій фінансових операцій готує висококваліфікованих спеціалістів з обліку і оподаткування, які володіють глибокими теоретичними знаннями і практичними навичками у сфері обліку, аналізу, контролю, управління та оподаткування.
Голова, члени ЕК і увесь колектив кафедри цифрових технологій фінансових операцій вітають випускників і дякують за продуктивну працю, наполегливість і натхнення у навчанні!

Захист 1 2024  Захист 2 2024  Захист 3 2024

Захист 4 2024  Захист 5 2024  Захист 6 2024

Захист 7 2024 Захист 8 2024